Graf for aktiekurs

Aktier som gave – hvordan beskattes dette?

Der findes mange forskellige kreative pengegaver, og en af dem er uden tvivl værdipapirer, herunder aktier.

Her har du mulighed for at give en gave, der potentielt set kan blive mange flere penge værd med tiden. Et naturligt spørgsmål, som altid opstår, når du giver penge er, hvordan dette beskattes.

I denne artikel ser vi derfor nærmere på, hvordan aktier beskattes, når de gives som en gave.

Forskellige beskatningsregler

Lad det være sagt med det samme. Der er et hav af forskellige regler alt efter, hvem der giver gaven, og hvem der modtager den. Et eksempel kunne være, at du ejer et firma, der giver en gave til et andet firma.

Et andet eksempel kunne være, at du køber aktier som privatperson, som du så ønsker at give i gave til en anden privatperson. Derfor er det vigtigt at påpege, at vi i denne artikel tager udgangspunkt i en privatperson, der ønsker at give aktiegave til en anden privatperson.

Beskatning af aktier som gave mellem privatpersoner

Når du køber en aktie som gave til en anden privatperson, betragtes det på samme vis, som hvis du havde solgt aktien og givet det kontante beløb i stedet. Det betyder, at der derfor sker to beskatninger.

Først beskattes giveren af et eventuelt provenu på de aktier, der gives væk. Det sker til 27/42% procent afhængigt af beløbets størrelse, som er de almindelige beskatningstakster på aktier, medmindre du handler fra en aktiesparekonto. Den kan du læse mere om ved at se her.

Når denne beskatning er sket, overføres aktierne til modtager, der så beskattes på samme vis, som hvis der var tale om et kontant beløb. Og her bliver det for alvor kompliceret. Reglerne afviger først og fremmest alt efter, om der gives en gave til et nærtstående familiemedlem eller ej.

Derudover har beløbets størrelse også betydning, og her er der sågar ikke nogen fast beløbsgrænse. Man opererer i stedet ud fra, om gavens beløbsstørrelse anses for værende større end hvad ”almindeligvis er passende”. Vurderer man dette, skal gaven påføres rubrik 20 på ens selvangivelse.

Som du kan se af ovenstående, kan det være svært at finde hoved og hale i, hvor meget du præcis skal betale i skat. Derfor anbefales det, at du tager kontakt til SKAT, hvis du er i tvivl om, hvorvidt værdien af de givne aktier overstiger, hvad der er almindeligt passende at give i gave.

Du kan også læse mere om reglerne for beskatning af gaver her. Endelig er det værd at nævne, at du – såfremt du ikke allerede ejer aktierne i forvejen – med fordel blot kan overføre et kontant beløb til modtageren og så bede vedkommende om selv at købe aktierne.